ویولنسل

ویولن‌سل یا چلو، یکی از ساز‌های زهی است که جزو خانواده ویولن محسوب می‌شود. این ساز دارای ویژگی‌های خاصی مانند گریف آبنوس، صفحه اسپیروس و آرشه هشت‌پر است. ویولن‌سل یکی از پرکاربرد‌ترین و بهترین ساز‌های اختراع بشر در موسیقی است و نقش مهمی در ارکستر‌ها و اجرا‌های مختلف دارد.