ضرب بوشهری

در حال نمایش یک نتیجه

ضرب بوشهری

ضرب بوشهری به نوعی ساز کوبه‌ای سنتی اطلاق می‌شود که در مناطق جنوبی ایران استفاده می‌شود. این ساز معمولاً همراه با نی انبان در مراسم و اجرا‌های موسیقی نواخته می‌شود. ضرب بوشهری بخشی از میراث موسیقی غنی مناطق جنوبی ایران است و از اهمیت فرهنگی در موسیقی ایرانی برخوردار است.