تورسپن | Torsepan

هنگ درام تورسپن

هنگ درام یا هندپن، نوعی ساز ایدیوفون (خودصوت) موسیقی است. هنگ درام برای اولین بار در سال 2000 توسط فلیکس رونر و سابینا شرر در برن، سوئیس ساخته شد.

هنگ درام تورسپن، یکی از مدل‌های ارائه شده توسط جانان پرکاشن، یک فروشگاه موسیقی در ایران است.