تار

تار یک ساز زهی از خانواده‌ی ساز‌های سیمی است که در فرهنگ‌ها و کشور‌های مختلف از جمله ایران، آذربایجان، ازبکستان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان و ترکیه استفاده می‌شود. این ساز دارای گردن بلند و بدنه‌ای به شکل سینه است و از پوست گوسفند یا غشاء قلب گاو برای پوشش بالایی استفاده می‌کند. تار دارای بیش از بیست و پنج تا بیست و هشت فرت قابل تنظیم است و دارای سه جفت سیم است که دارای دامنه‌ی حدود دو و نیم اکتاو هست.