دف

در موسیقی سنتی ایرانی از ساز‌های کوبه‌ای متنوعی استفاده می‌شود. در ساخت ساز دف از چوب، پوست و فلز استفاده می‌شود. دف یک ساز دایره‌ای شکل است.